Träning och kalas – Kendo när det är som bäst

Vid ett besök av en japansk 12-mannadelegation i juni 2019, arrangerade vi 2 träningspass. Våra gäster fick utöver träning och de obligatoriska köttbullarna även en solig sightseeing i Stockholm samt en redig sillunch men snaps och sång. Vi hade en god uppslutning på de båda passen som bilderna nedan visar. Här är artikeln som förebådade […]

Sommarträning 2019

Kibo Dojo arrangerar sommarträningar för alla grader och åldrar i KTH-hallen, Brinellvägen 38, på 18:00-20:00 måndagarna nedan. 1 juli8 juli(Observera glappet här)22 juli29 juli5 augusti Våra kompisar på FSKA har samma hall enligt nedan Kommer att hållas på KTH-hallen 18:00-20:00 onsdagarna nedan.3 juli10 juli(Observera glappet här)24 juli31 juli7 Augusti I vanlig ordning så gästar ju […]

Avslutning VT19 med grillfest och finbesök, 10 juni

Vi kommer att kombinera terminsavslutningen med besöket av 12 japanska senseier den 10 juni. http://kendoklubben.se/2019/03/12-senseier-fran-japan-besoker-stockholm-i-juni/ Detta innebär att alla Kibojaner skall ta sig till Konradsbergshallen för träning. Våra vänner på FSKA är självklart välkomna att haka på både träning och festiviteterna. Om vädret och omständigheterna tillåter så ordnar vi med korvgrillning efteråt. Rikta alla frågor […]

Extra årsmöte

Föreningens medlemmar kallas härmed till extra årsmöte enligt nedan Plats Pizzeria Platini Datum Mån 6 Maj Tid ca 20:30 (efter träningen) Dagordning Mötets öppnande Fastställande av röstlängden Fråga om Mötes behöriga utlysande Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret (2018) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret (2018) Fråga om ansvarsfrihet […]