Krönika

Denna sida listar inlägg som markerar relevanta händelser i klubbens verksamhet och ligger till grund för årsberättelsen.
Publiceringsdatumet anger det datum då händelsen hände :-). I de fall inget exakt datum finns anges första datumet för den aktuella månaden eller det aktuella kalenderhalvåret (1 jan, 1 jul).

Händelser som skall redovisas här är bland annat: årsmöten (tillträdande Styrelse, antal medlemmar), medlemmar som tar ny Dan-grad, tävlingsresultat, klubbens arrangemang, anmärkningsvärda besök och minnesvärda fester

Inläggen skall innehålla komplett information och inte enbart länka till annan källa. Detta så att krönikan skulle kunna skrivas ut oberoende.

Tycker du att något saknas eller är felaktigt? Skicka då ett mail om det till info@kendoklubben.se

Händelser 2018

[catlist name=kronika year=2018 excerpt=full date=yes excerpt_size=300]

Händelser 2017

[catlist name=kronika year=2017 excerpt=full date=yes excerpt_size=300]

Händelser 2016

[catlist name=kronika year=2016 excerpt=full date=yes excerpt_size=300]

Händelser 2015

[catlist name=kronika year=2015 excerpt=full date=yes excerpt_size=300]

Händelser 2014

[catlist name=kronika year=2014 excerpt=full date=yes excerpt_size=300]

Händelser 2013

[catlist name=kronika year=2013 excerpt=full date=yes excerpt_size=300]

Händelser 2012

[catlist name=kronika year=2012 excerpt=full date=yes]

Händelser 2011

[catlist name=kronika year=2011 excerpt=full date=yes excerpt_size=300]


Manual för inlägg

Hur standardposter skall göras och vad de minst skall innehålla.

Innehålls punkterna skall vara i ordningen som visas nedan. Tids- och platsangivelse skall framgå i texten, inte bara i postinformationen.

Årsmöte [årtal]

  • Datum, Tid och plats
  • Tillträdande styrelse
  • Antal närvarande

Kyu-Gradering [termin]

När klubben håller gradering

  • Datum, Tid och Plats
  • Domarpanelen
  • Hur många som provade och hur många som godkändes till respektive Kyu grad.

Dan-graderingar

När någon av klubbens medlemmar godkänns vid en Dan-gradering

  • Datum, Tid och Plats
  • Namn på den som godkänts

Övriga händelser

  • Datum, Tid och Plats
  • Beskrivning