Extra årsmöte

Föreningens medlemmar kallas härmed till extra årsmöte enligt nedan Plats Pizzeria Platini Datum Mån 6 Maj Tid ca 20:30 (efter träningen) Dagordning Mötets öppnande Fastställande av röstlängden Fråga om Mötes behöriga utlysande Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret (2018) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret (2018) Fråga om ansvarsfrihet […]

12 senseier från Japan besöker Stockholm i Juni

Detta måste vara kendovärldens svar på El Niño. Ett, tu, tre så konvergerar saker på ett sätt som ger tillfälliga och oväntat kraftiga händelser. I detta fall så är det dock åt det positiva hållet då inte mindre är 12 höggraderade senseier besöker Stockholm. Delegationen Masahito Yumura, Kendo Hanshi, 8 dan Koetsu Sone, Kendo Kyoshi, 8 […]

Utmaning: Spring Midnattsloppet, 17 aug 2019, för Kibo Dojo i full Kendorustning!

Det är dags att skaka liv i klubbtraditionen att springa Midnattsloppet  (10km) i full bogu. På årsmötet antog en grupp entusiaster utmaningen. Nu vill vi ha fler klubbkamrater med oss, så väl i loppet som längs banan. Anmäl er på:  midnattsloppet.com/anmälan Ange klubb: “Kibo Dojo” Startgrupp: “Maskerad 3” (idag 130 platser kvar). Kostnad 450 kr […]