Uppdatering 2020-05-15 08:22

Den reguljära träningen är fortsatt inställd.

Vi planerar dock att hålla pass i stor hall utan parövningar för att på så sätt kunna minska ev. smittspridning.

Dessa träningar utanonseras här på hemsidan och riktar sig till alla medlemmar oavsett erfarenhetsnivå.

Uppdatering 2020-03-17 20:08

Svenska Budo & Kampsportsförbundet utkom nyss med uppdaterade råd villka inte föranleder oss att ändra tidigare beslut.

Träningen alltså fortfarande inställd.

Updatering 2020-03-12 16:24

Träningen vid Kibo Dojo ställs in med omedelbar verkan. Vi återkommer med hur långvarigt detta uppehåll blir och ber alla hålla ett öga på denna sida för updateringar.


Förtydligande av direktiv rörande träningen

Om du eller någon du har haft aktuell och nära kontakt med uppvisar några som helst symptom (se nedan) så skall du ej komma till träningen.

Du skall även ha varit helt symptomfri i minst sju (7) dagar innan du återupptar träningen eller genomgått testning för Coronaviruset och bedömts vara smittfri av läkare. Denna säkerhetsmarginal gäller även retroaktivt.

Den ansvarige tränaren på plats har mandat att avvisa deltagare med symptom.

Symptom

Symptomen inkluderar men är ej begränsade till: Feber, Irritation i luftvägarna, hosta, andnöd, trötthet.

Kamratskap

Självklart så är inga av åtgärderna ovan riktade mot dig som person. Vi bryr oss bara väldigt mycket om våra medlemmar (och resten av mänskligheten) och vill att alla skall må så bra som möjligt och träna så mycket Kendo som möjligt (hela mänskligheten).

Frågor

Frågor rörande informationen ovan kan ställas till Ordförande Nils Björkegård på info@kendoklubben.se eller 0709-15 24 34