Gradering

I Sverige så får klubbarna själva arrangera Kyu-graderingar emedan Dan-graderingar sköts på nationell nivå av Kendoförbundet.

Regler för hur graderingar skall genomföras och för hur grader delas ut styrs av Svenska Kendoförbundet och dess moderförbund (EKF & FIK)

Kibo Dojo arrangerar en Kyu-gradering per termin, oftast i samband med avslutningen.


Nästa kyugradering hos Kibo Dojo

Graderingen sker på måndagen den 3 juni 2024, ordinarie träningstid. Se till att komma i tid!

Anmälan

Fyll i formuläret (nedan) en gång per person som ska gradera.

Betalning

Om den sökande blir godkänd så skall betalning av Registreringsavgift (Se tabellen “Grader och Krav” nedan) göras till klubbens postgiro. Se anvisningar på https://kendoklubben.se/betala/

Vid frågor mejla isak.rubensson@gmail.com eller ring +46 (0)79-359 30 43


Grader och krav

GradÅldersgränsTid sedan senaste graderingAvgiftÄmnen
8 kyuUnder 7 årReg: 20 krSuburi: Jogeburi, Zenshin-Men, Zenshin-Kotai-Men
Uchikomi (utan rustning): Men, Kote, Do
7 kyuUnder 8 år3 mån om du har tidigare grad– : –Suburi: Jogeburi, Zenshin-Men, Zenshin-Kotai-Men
Uchikomi (utan rustning): Men, Kote, Do, Kote-Men, Kote-Do
6 kyuUnder 9 år– : –– : –Suburi: Jogeburi, Zenshin-Men, Zenshin-Kotai-Men
Kihon Kata: 1-3 (Enbart Kakarite)
Uchikomi (utan rustning): Men, Kote, Do, Kote-Men, Kote-Do
Kirikaeshi med Suri-ashi på Motodachi i rustning
5 kyuUnder 10 år– : – – : – – : –
4 kyuMinst 10 år– : –Reg: 165 krSuburi: Jogeburi, Zenshin-Men, Zenshin-Kotai-Men
Kihon Kata: 1-3
Uchikomi (utan rustning): Men, Kote, Do, Kote-Men, Kote-Do
Kirikaeshi med Suri-ashi på Motodachi i rustning
3 kyuMinst 10 år3 mån – : –Suburi: Jogeburi, Zenshin-Men, Zenshin-Kotai-Men
Kihon Kata: 4-6
Uchi komi (Stora): Men, Kote, Do, Kote-men * 2, Kote-men renzoku * 2, Men renzoku * 2
Kirikaeshi med Suri-ashi, både som Motodachi och Kakarite
Observera att du fr o m denna gradering bör börja träna med Bogu om du inte redan gjort det
2 kyuMinst 10 år – : – – : –Kihon Kata: 7-9
Kirikaeshi: med fumikomi
Uchikomi: Men, Kote-men, Renzoku-Men, Renzoku Kote-Men, Jitsugi
Observera att det krävs Bogu vid denna gradering.
1 kyuMinst 12 år – : – – : –Kirikaeshi, Jitsugi, Nippon Kendo Kata (Tachi 1-3)
1 danMinst 13 år – : –*Kirikaeshi, Jitsugi, Nippon Kendo Kata (Tachi 1-5)
2 dan 1 år efter 1 dan*Kirikaeshi, Jitsugi, Nippon Kendo Kata (Tachi 1-7)
3 dan 2 år efter 2 dan*Kirikaeshi, Jitsugi, Nippon Kendo Kata (Tachi 1-7, Kodachi 1-3)
4 dan  3 år efter 3 dan*Kirikaeshi, Jitsugi, Nippon Kendo Kata (Tachi 1-7, Kodachi 1-3)

* Se http://www.kendoforbundet.se


Anmälningsformulär


Tidigare graderingstillfällen hos Kibo Dojo

2022-12-19, 2023-06-08

Övrigt

Internationella Kendoförbundets, FIK, riktlinjer rörande graderingars utförande och bedömning. Notera att lokala graderingsregler kan avvika från FIK’s.