Gradering

I Sverige så får klubbarna själva arrangera Kyu-graderingar emedan Dan-graderingar sköts på nationell nivå av Kendoförbundet.

Regler för hur graderingar skall genomföras och för hur grader delas ut styrs av Svenska Kendoförbundet och dess moderförbund (EKF & FIK)

Kibo Dojo arrangerar en Kyu-gradering per termin, oftast i samband med avslutningen.

GradÅldersgränsTid sedan senaste graderingAvgiftÄmnen
6 kyuUnder 9 årReg: 20 krSuburi: Jogeburi, Zenshin-Men, Zenshin-Kotai-Men
Kihon Kata: 1-3
Uchikomi (utan rustning): Men, Kote, Do, Kote-Men, Kote-Do
Kiri kaeshi med Suri-ashi på Motodachi i rustning
5 kyuUnder 10 år3 mån om du har tidigare grad  – : – – : –
4 kyuMinst 10 år3 mån om du har tidigare gradReg: 165 kr  Suburi: Jogeburi, Zenshin-Men, Zenshin-Kotai-Men
Kihon Kata: 1-3
Uchikomi (utan rustning): Men, Kote, Do, Kote-Men, Kote-Do
Kiri kaeshi med Suri-ashi på Motodachi i rustning
3 kyuMinst 10 år3 mån – : –Suburi: Jogeburi, Zenshin-Men, Zenshin-Kotai-Men
Kihon Kata: 4-6
Uchi komi (Stora): Men, Kote, Do, Kote-men * 2, Kote-men renzoku * 2, Men renzoku * 2
Kirikaeshi med Suri-ashi, både som Motodachi och Kakarite
Observera att du fr o m denna gradering bör börja träna med Bogu
2 kyuMinst 10 år – : – – : –Kihon Kata: 7-9
Kirikaeshi: med fumikomi
Uchikomi: Men, Kote-men, Renzoku-Men, Renzoku Kote-Men, Jitsugi
Observera att det krävs Bogu vid denna gradering.
1 kyuMinst 12 år – : – – : –Kirikaeshi, Jitsugi, Nippon Kendo Kata (Tachi 1-3)
1 danMinst 13 år – : –*Kirikaeshi, Jitsugi, Nippon Kendo Kata (Tachi 1-5)
2 dan 1 år efter 1 dan*Kirikaeshi, Jitsugi, Nippon Kendo Kata (Tachi 1-7)
3 dan 2 år efter 2 dan*Kirikaeshi, Jitsugi, Nippon Kendo Kata (Tachi 1-7, Kodachi 1-3)
4 dan  3 år efter 3 dan*Kirikaeshi, Jitsugi, Nippon Kendo Kata (Tachi 1-7, Kodachi 1-3)

* Se http://www.kendoforbundet.se

Betalning

Om den sökande blir godkänd så skall betalning av Registreringsavgift göras till klubbens postgiro se https://kendoklubben.se/betala/

Graderingsanmälan


Internationella Kendoförbundets, FIK, riktlinjer rörande graderingars utförande och bedömning. Notera att lokala graderingsregler kan avvika från FIK’s.