Betala

Vid frågor angående betalningar, avgifter etc kontakta kassören på pengar@kendoklubben.se.

Reducerad avgift pga Corona

Till följd av att mycket av träningen ställdes in förra terminen så har vi beslutat att kompensera på följande sätt.

De som betalade terminsavgift för VT20 kan begära reducerad avgift för HT20. Denna reducerade avgift kommer att vara 350 kr.

Du skickar din begäran till pengar@kendoklubben.se.

Övriga betalar precis som vanligt. Se nedan 

Allmänt

 • Alla betalningar görs via Plusgiro 679489-5, Kibo Dojo Kendoklubb
 • Se till att det tydligt framgår för VEM, VAD och NÄR betalningen gäller.
  • Ex 1: Kalle Karlsson, Terminsavgift VT16
  • Ex 2: Kalle Karlsson, Gradering, HT15
  • Ex 3: Karin Karlsson, 2 st Shinai, 39
 • Betalar du för flera personer så gör en betalning per person.

Terminsavgifter för medlemmar i Kobo Dojo

Terminsavgiften skall vara betald före det första ordinarie träningspasset (Dvs efter att pröva-på perioden är slut).

 • Ungdom/Junior, t o m 20 års ålder vid terminsstart: 700 kr
 • Vuxen/Senior, Fr o m 21 års ålder vid terminsstart: 900 kr

Medlemmar i annan svensk kendoförening

 • Personer som betalar full träningsavgift i en annan förening: 500 kr
 • Personer som inte betalar full träningsavgift i annan förening: 725 kr (525 kr för junior)

Om du av någon anledning skulle ha problem med betalningen så kontakta kassören. Det går alltid att lösa på nåt sätt.

Andra saker som kan kosta pengar