Träningen

kibodojoHur tränar vi på Kibō Dōjō Kendoklubb?

Träningen på Kibō Dōjō hålls på traditionellt japanskt sätt. Alla tränar med alla oavsett grad eller erfarenhet. Vi vet att en god gemenskap i en kendoklubb i längden lyfter den samlade prestationen högre än om alla kör sitt eget race.

Dessutom så blir det så mycket roligare om alla känner alla och därför engagerar sig i sina träningskamraters utveckling. Ett sådant engagemang får man snabbt tillbaka mångdubbelt.  Hur hårt eller avancerat det blir avgörs främst av ens egen ansträngning.

Målsättningen med vår träning är att alla i klubben skall utvecklas till kompletta kendoutövare (Kendoka).  Träningen är indelad i 5 olika delar som alla är lika viktiga redskap för att nå detta mål.

Kihon 基本

Grundträning som bla inkluderar huggteknik och förflyttning i mycket varierande tempo. Kihon innefattar bland annat Ashisabaki, Suburi, Uchikomi, Kirikaeshi

Kata 形

Kata betyder form och i Kendo finns det 10 olika Kata.  Varje kata utförs av två personer där en anfaller och den andra kontrar. Man kan säga att Kata är en sorts stilmall till olika tekniker där vissa har månghundraåriga anor.  Utmaningen ligger i att utföra den perfekta formen både tekniskt och mentalt.

Keiko 稽古

Keiko betyder ordagrant träning, men innebär här mer parträning där man på ett friare sätt och ibland i mycket högt tempo övar både teknik och uthållighet. Här ryms även olika typer av fri sparring.

Shinsa 審査

Det japanska samhället och särskilt budo-arterna genomsyras av graderingar av olika slag.

Gradering är viktigt. På Kibo Dojo så er vi dock inte gradering som slutmål utan snarare som ytterligare ett verktyg för att utvecklas som Kendoka.  Att träna inför en gradering och att genomgå själva graderingen hjälper en att hålla sig på rätt väg i sin träning och att hitta tillbaka om man hamnat fel.

Shiai 試合

Shiai betyder tävling och Kendo är väldigt tävlingsvänligt. Det finns ofta återkommande tävlingar i Sverige och hela Europa som är öppna för alla.  Precis som vid Kata skall tävlingar och träningen inför dessa hjälpa en att utvecklas mot den kompletta kendokan.

Att enbart fokusera på tävling ger lätt en obalans vilket gör att man kan få svårt att komma vidare i utvecklingen.  Vi uppskattar tävling och uppmuntrar alla att delta så snart tillfälle ges. Precis som att vi själva tar så många chanser som möjligt att utmana aktiva från andra klubbar och nationer.