Här är en lista över de kendoklubbar och andra organisationer som vi betraktar som vänner. Det är långt ifrån alla men vi uppdaterar listan succesivt.

Sweden

Europe

Japan