五波秀劍

Kibo Dojos symbol, eller Mon som det heter på japanska, består av fem vågor inom en förenande cirkel.

Symbolen designades av Andreas Lanjerud och namngavs 2017 av Momiyama Takao Sensei till 五波秀劍 [Gonamishuken]. (Fritt översatt: De fem vågorna genom vilka man kan fullända sin Kendo)

Dessa vågor symboliserar följande fem element som då de är i balans leder till en komplett utveckling och fullständig och livslång Kendo.

Kihon 基本

Grundträning som bl a inkluderar huggteknik och förflyttning i mycket varierande tempo. Kihon innefattar bland annat Ashisabaki, Suburi, Uchikomi, Kirikaeshi

Kata 形

Kata betyder form och i Kendo finns det 10 olika Kata. Varje kata utförs av två personer där en anfaller och den andra kontrar. Man kan säga att Kata är en sorts stilmall till olika tekniker där vissa har månghundraåriga anor. Utmaningen ligger i att utföra den perfekta formen både tekniskt och mentalt i perfekt samspel med en annan person.

Keiko 稽古

Keiko betyder ordagrant träning, men syftar här mer till parträning där man på ett friare sätt och ibland i mycket högt tempo övar både teknik och uthållighet. Här ryms även olika typer av fri sparring.

Exempel: Uchikomi-geiko, Kakari-geiko, Oikomi-geiko, Ji-geiko, Hikitate-geiko

Shinsa 審査

Shinsa betyder examination eller gradering. På Kibo Dojo så ser vi inte gradering som slutmål utan som ytterligare ett verktyg för att utvecklas som Kendoka.  Att träna inför en gradering och att genomgå själva graderingen hjälper en att hålla sig på rätt väg i sin träning och att hitta tillbaka om man hamnat fel. Den upplevelse och de känslor som en gradering ger går inte att återskapa på annat sätt än att anta den verkliga utmaningen.

Shiai 試合

Shiai betyder tävling och Kendo är väldigt tävlingsvänligt. Det finns ofta återkommande tävlingar i Sverige och hela Europa som är öppna för alla.  Precis som vid Kata skall tävlingar och träningen inför dessa hjälpa en att utvecklas mot den kompletta kendokan.

Att enbart fokusera på tävling ger lätt en obalans vilket gör att man kan få svårt att komma vidare i utvecklingen.  Vi uppskattar tävling och uppmuntrar alla att delta så snart tillfälle ges. Precis som att vi själva tar så många chanser som möjligt att utmana aktiva från andra klubbar och nationer.