Utökade träningstider

Denna termin förlänger vi passen till 2 timmar för dem med 2a kyu eller högre.

Detta är dels en kompensation för att vi kommer att nyttja dessa personer som motodachi i litet större utsträckning. En ytterligare orsak är att instruktionen för denna grupp blivit litet eftersatt.

Rent praktiskt innebär detta att vi håller en separat avhälsning för dem med lägre grader klockan 19.30. Detta kan bli litet stökigt innan vi hittat rutinen.