Avslutning och gradering måndag 8 juni

Samma tid och plats som vanligt.
Vi börjar med gradering och följer upp med träning för alla fram till 20.00.
Därefter blir det After Tsuki på någon restaurang i närheten.

Gradering
6 & 5 kyu är för dem som är upp t o m 12 år gamla. Gradering för dessa kostar 20 kr.
4-1 kyu är för dem som är 13 år eller äldre. Gradering för dessa kostar 180 kr.
Avgifter betalas till klubbens plusgiro 679489-5, ange namnet på den som betalningen avser samt att det gäller gradering.