Rapport from Kibo Dojo på Stockholm Kendo Open 2015

Kibo Dojo ställde upp med 12 personer och hade representanter i samtliga klasser. För ungefär hälften av oss var det första tävlingen.

Det är författarens bestämda åsikt att alla skötte sig väl och presterade efter förmåga samt densammes uppfattning att alla hade en trevlig och inspirerande dag.

Tävlingen i siffror

Deltagare från Kibo Dojo / klass

Junior: 1 st
Dam: 1 st
Kyu:  6 st
1-2 Dan: 4 st
3+ Dan: 1 st

Vi hade även tre lag  och en free agent under söndagen.

Utfall

Peter J. tog Silver i 1-2 Dan klassen
Styrbjörn S. belönades med Fighting Spirit i Kyu klassen

Gradering

1 Dan: Styrbjörn S. och Christian M.
2 Dan: Magnus S.
3 Dan: Peter J.

Utom tävlan

Kibo Dojo bidrog även med ett antal frivilliga medhjälpare samt en domare till tävlingen och graderingen.