Kallelse till klubbmöte om Kendo SM 2018

Det har hastigt och lustigt uppstått en situation där Kibo Dojo skulle behöva arrangera Kendo SM i december 2018.

Då detta uppstått utanför den verksamhetsplan som klubbats på årsmötet så vill vi ge medlemmarna en möjlighet att göra sina röster hörd i frågan.
Det är ju såklart även ett bra tillfälle för en extra pizzakväll.

Ärende: Informations- och dikussionsmöte om Kibo Dojos arrangerande av Kendo SM 2018

Plats: Pizzeria Platini, Hornsgatan

Tid: Torsdag, 2018-10-25, Efter träningen

Kallade: Alla medlemmar i Kibo Dojo Kendoklubb

Frågor: Ring Nils på 0709-152434 eller maila info@kendoklubben.se