Kibo Dojo Grundas

På kvällen den 29 mars 2011 så grundades Kibo Dojo vid ett möte med Nils Björkegård, Stuart Bäck och Isak Rubensson (då Jarlebring).

Mötet som grundade Kibo Dojo 29 mars 2011