Kendo Kata på måndag

Då våra ordinarie kata-pass krockat med lov och annat så kör vi Kata halva passet på måndag.
Veckan efter det så är det lönemåndag, också med ordinarie kata-pass.
Två måndagar i rad således.