Lönemåndag: Kata-Keiko-Kanpai

Då är det åter sista måndagen i månaden.
Vi inleder med Nippon Kendo Kata, följer upp med Keiko och toppar med After Tsuki på restaurang i närheten.