Zekken är på väg!

Till slut så är zekken på väg från tillverkaren!

Enligt leverantören så är det tillverkaren som ställt till det.