HT2015 Avslutning 21/12 och gradering 14/12

Avslutning och sista träningspasset för terminen är Måndag 21 december

Gradering (upp till 1 kyu) är en vecka tidigare Måndag den 14 december