Mars 2016 – Årsmöte

2016-03-21

(Ordförande) – Nils Björkegård

(Sekreterare) – Dan Fuji

(Kassör) – Antonio Arteaga

Medlemmar: 67