27th EKF / FIK Referee Seminar, Brussels 2-4 februari 2018

Eventet på EKF’s sida http://www.ekf-eu.com/DisplayEvent.cfm?CFGRIDKEY=667

Originalpost hos Svenska Kendoförbundet http://www.kendoforbundet.se/kendo/27th-ekf-fik-referee-seminar-brussels-2-4-februari-2018/

För att anmäla dig till detta arrangemang skicka nedanstående information till register@kendoforbundet.se (Du kan kopiera tabellen nedan och klistra in den i ett mail).

Skicka till förbundet senast 2017-12-10

Du kommer sedan att få en faktura från förbundet.

First name
Family name
Birthdate (YYYY-MM-DD)
Kendo grade
EKF number
Email
Phone
Address
Postal Code
City
Item Price Yes/No
Accomodation B&B Thu/Fri € 40
Accomodation B&B Fri/Sat € 40
Accomodation B&B Sat/Sun € 40
Accomodation B&B Sun/Mon € 40
Lunch Sat € 10
Lunch Sun € 10
Sayonara Party € 20
Referee Seminar € 40
Referee (Red Group)
Referee (Black Group)
Fighter
Others