Funktionärer till Stockholm Kendo Open 2017

För att vi skall kunna hålla Stockholm Kendo Open så behöver vi ett antal funktionärer (eller medhjälpare). Det är väldigt viktigt att alla som inte själva tävlar ställer upp och hjälper till.

Det kommer att hållas en kurs för dem som ställer upp och det är viktigt att alla som kan delta på den gör det. kursen SKO hålls fredagen den 13 oktober (😱) på FSKA i Konradsbergshallen  kl 18.30.

Utbildningen beräknas pågå 1 timme. Sedan hjälps alla funktionärer åt att material till, och göra i ordning Löthallen i Sundbyberg. Ju fler funktionärer vi är på fredagen – desto snabbare blir vi klara.

Skicka din anmälan snarast till goran.aranda@gmail.com  så att vi har koll på hur många funktionärer vi beräknas bli och så att vi kan beställa luncher till alla i god tid.

Mejla också mig om ni har övriga frågor.

Med vänlig hälsning,
Göran Gutiérrez-Aranda