Nils Björkegård tilldelas utmärkelse av SB&K

2018-03-17, Stockholm
Vid Svenska Kendoförbundets årsmöte så tilldelades Nils Björkegård “Det 5e förtjänstecknet” (med nummer 187) av Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Detta är ett tecken på förbundets erkännande av mottagarens gärning i idrotts- och föreningsliv.

Tecknet finns i 6 valörer av vilka det 5e är det näst högsta.