Utmaning: Spring Midnattsloppet, 17 aug 2019, för Kibo Dojo i full Kendorustning!

Det är dags att skaka liv i klubbtraditionen att springa Midnattsloppet  (10km) i full bogu. På årsmötet antog en grupp entusiaster utmaningen. Nu vill vi ha fler klubbkamrater med oss, så väl i loppet som längs banan.

Anmäl er på: 

midnattsloppet.com/anmälan

Ange klubb: “Kibo Dojo”

Startgrupp: “Maskerad 3” (idag 130 platser kvar).

Kostnad 450 kr

Maila sedan Jone Källsäter: jone.kallsater@gmail.com när du bokat din plats, så samordnar han klubbens löpare.