Inventering av medlemmarnas grader

Informationen kommer att användas för att dela ut innestående diplom, organisera utbildningar, organisera graderingar och intern statistik.

Som vanligt delas inte informationen med någon utanför föreningen och de förbund och förvaltningar som kräver det.