Tränarutveckling i klubben

Nyligen så genomförde några av klubbens instruktörer licensieringsutbildningar i Budo & Kampsportsförbundets regi med följande utfall.

Nils Björkegård & Styrbjörn Strandell erhöll instruktörslicens Steg 2

Alev Aydin och Emanuel Klasén erhöll instruktörslicens Steg 1

Dessa båda certifieringar är ekvivalenta med ENSSEE Level 1 resp 2.

(ENSSEE = European Network of Sport Science, Education and Employment)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.