Under rekonstruktionen av vår webb så hittar du den gamla här www.kendoklubben.se/old_site