Observera att anmälan för både läger och gradering ska vara skickad till förbundet (läger till kendoansvarig – gradering till registeransvarig) senast 31/12.
Betalning för läger och gradering ska vara på förbundets konto senast 10/1.