Hej!
Nu finns inbjudan samt ansökningsförfarande till Kitamoto 2014 ute på förbundets hemsida:
http://www.kendoforbundet.se/kendo/kitamoto-2014/

Anmälan sker klubbvis och ska vara mig förbundet tillhanda senast 2014-01-10.
Intresserade i Kibo Dojo kan vända sig till Nils på info@kendoklubben.se