Beställa utrustning VT2022, senast 22/2

Kibo Dojos medlemmar kan fram tom tisdag 22/2 anmäla intresse för att beställa utrustning (även zekken) via klubben genom att fylla i följande formulär.

Det är givetvis fritt fram att beställa varifrån man själv vill om man inte vill beställa via Kibo Dojo.

Gi och hakama (jacka och byxor)

Det är absolut inget krav för nybörjare att att skaffa de speciella kläder; gi (jacka) och hakama (byxor), som används inom kendo. Men har man tränat ett tag och/eller har för avsikt att fortsätta träna kendo rekommenderas att man använder den utrustning som hör sporten till.

Bogu (rustning)

Har du inte tränat i rustning tidigare så bör du tala med sensei innan du beställer och du måste tala med sensei innan du tillåts använda bogu på träning.

Har du 3 kyu men inte börjat träna med rustning rekommenderas du tala med sensei snarast möjligt, gradering till 2 kyu och högre görs i rustning.

Zekken (namnskylt till tare)

Tränar du i rustning eller ska beställa rustning är det antagligen dags att skaffa zekken, som namnskylt till tare (höftskyddet).

Shinai (bambusvärd)

Klubben har standard-shinaier i lager så dessa kan du beställa när som helst genom att sätta in 300 kr på plussgirot och ange ditt namn samt storlek på Shinai.

Du behöver alltså inte beställa shinai via formuläret, om det inte är så att du vill ha någon form av special-shinai.

Övrig utrustning

I slutet av formuläret finns möjlighet att i fritext efterfråga “vilken utrustning som helst”.

Detta händer efter 18 februari

Klubben sammanställer och meddelar vad kostnaden blir för var och en som vill genomföra beställningen.

Betalning görs till klubbens plusgiro www.kendoklubben.se/betala

När leveransen kommer, vilket typiskt tar några veckor, så får du hämta det du beställt på träningen.