Ordlista

Räkneord:
Ichi – Ett
Ni – Två
San – Tre
Shi – Fyra
Go – Fem
Roku – Sex
Shichi – Sju
Hachi – Åtta
Kyu – Nio
Ju – Tio
Ni-Ju – Tjugo
San-Ju – Trettio
Hyaku – Hundra

Datotsu-Bui (Träffpunkter) :
Sho-Men – Men hugg mot mitten av Men rakt uppifrån
Migi-Men – Hugg mot motståndarens högra men ca 22.5° vinkel
Hidari-Men – Som ovan fast vänster
Kote – Höger underarm. Om motståndaren har händerna högt så hugger man även på vänster
Do – Bålen, båda sidorna. Hugget skall dock fortfarande komma uppifrån
Tsuki – Stöt (Mot halsen)

Kamae (“positioner”):
Jodan-no-Kamae – Hög position. Svärdet ovanför huvudet, spetsen uppåt. Antingen höger eller vänster fot fram (Migi-Jodan, Hidari-Jodan). Används i 1:a, 5:e och 8:e katan
Hasso-no-Kamae – Svärdet vid höger axel, höger hand i höjd med hakan, vänster hand mitt framför kroppen, spetsen uppåt. 4:e katan.
Shudan-no-Kamae – Mitten positionen.
Waki-Gamae – Svärdet bakåt, nedåt åt höger. Händerna vid höger höft och spetsen gömd bakom kroppen. 4:e katan
Gedan-no-Kamae – Svärdet nedåt rakt fram. 3:e, 6:e & 9:e katan.

Ashi-sabaki – Fotarbete (Ashi – fot, sabaki – ‘rörelse’):
Ayumi-ashi – Vanliga gångsteg
Okuri-ashi – Att förflytta sig utan att korsa fötterna
Suri-ashi – Att glida med fötterna mot uderlaget.
Hiraki-ashi – sidsteg (som under naname-buri)
Fumikomi-ashi – “hoppande” attacksteg
Tsugi-ashi – man drar fram den bakre foten innan man gör fumikomi
Hikitsuke – att snabbt dra ifatt den bakre foten

Ma-Ai (Avstånd):
Issoku-Itto-no-Ma-Ai – Ett steg ett hugg. Det avstånd varifrån man kan attackera med endast et steg
Nissoku-Itto-no-Ma-Ai – Två steg ett hugg. Efter ett steg framåt befinner man sig i Issoku-Itto-no-Ma-Ai. Kallas även Toma – långt avstånd
Chikama – Avstånd varifrån man kan hugga utan attacksteg.

Diverse:
Tai-Sabaki – Kroppsförflyttning
Ki-Ken-Tai-Ichi – Ett högst centralt begrepp inom Kendo. Ki (“Spirit” + Kiai), Ken (Svärd), Tai (kropp) skall vara Ichi(ett). Alla de tre delarna är nödvändiga för genomförandet av en framgångsrik attack
Zanshin – “The state of alertness, both mental and physical, against the opponents counterattack” enligt All Japan Kendo Federation.

Suburi – “lufthugg”:
Jogeburi – Stora mjuka uppvärmningrörelser, även för benen
Nanameburi – Som Jogeburi men med sidosteg
Zenshin-Kotai-Men – Menhugg vid förflyttning framåt och bakåt
Zenshin-Kotai-Sayu-Men – som ovan men med hugg mot motståndarens tinningar
Haya-Suburi – (Haya: snabb) Hoppande menhugg, lyft vid bakåthopp, hugg vid framåt.

Kommandon i början och slutet av lektionen
Zei-Retsu – Uppställning i led
Chaku-Za – Sitt
Mokuso – “Meditation”
Yame – Sluta
Sensei-Ni-Rei – Buga mot instruktörer (Säg Onegaishimasu)
Otagai-Ni-Rei – Buga mot varandra (Säg Onegaishimasu)

“Kommandon”:
Hajime – Börja
Yame – Sluta
Mae – Framåt
Ushiro – Bakåt
Hidari – Vänster
Migi – Höger
Rei – Buga
Otagai-Ni – Mot varandra
Mokuso – “Meditation”
Zei-Retsu – Uppställning på rad
Sei-Za – “Korrekt sittande”
Chaku-Za – Sitt
Kotai – Skifta. Vid övningar. T.ex. byt roller eller plats

Utrustning:
Shinai – Bambusvärdet.
Bokuto – Katasvärdet
Hakama – Byxor
Gi – Jacka
Bogu/Dogu – Rustning
Kote – Handskar
Men – Hjälm
Do – Harnesk
Tare – Höftskydd
Te-nugui – Huvudduk
Himo – rem eller band (t.ex. Do-Himo, Men Himo)

Artigheter m.m:
Arigato Gozaimasu (presens) gozaimashita (imperfekt) – Tack så mycket
Onegaishimasu – Med er tillåtelse
Hai – Ja

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *