Ordlista

Detta dokument är under kontinuerlig revidering men kan ändå innehålla en del matnyttigt.

 

Ordlista

Räkneord:
Ichi – Ett
Ni – Två
San – Tre
Shi – Fyra
Go – Fem
Roku – Sex
Shichi – Sju
Hachi – Åtta
Kyu – Nio
Ju – Tio
Ni-Ju – Tjugo
San-Ju – Trettio
Hyaku – Hundra

Datotsu-Bui (Träffpunkter) :
Sho-Men – Men hugg mot mitten av Men rakt uppifrån
Migi-Men – Hugg mot motståndarens högra men ca 22.5° vinkel
Hidari-Men – Som ovan fast vänster
Kote – Höger underarm. Om motståndaren har händerna högt så hugger man även på vänster
Do – Bålen, båda sidorna. Hugget skall dock fortfarande komma uppifrån
Tsuki – Stöt (Mot halsen)

Kamae (“positioner”):
Jodan-no-Kamae – Hög position. Svärdet ovanför huvudet, spetsen uppåt. Antingen höger eller vänster fot fram (Migi-Jodan, Hidari-Jodan). Används i 1:a, 5:e och 8:e katan
Hasso-no-Kamae – Svärdet vid höger axel, höger hand i höjd med hakan, vänster hand mitt framför kroppen, spetsen uppåt. 4:e katan.
Shudan-no-Kamae – Mitten positionen.
Waki-Gamae – Svärdet bakåt, nedåt åt höger. Händerna vid höger höft och spetsen gömd bakom kroppen. 4:e katan
Gedan-no-Kamae – Svärdet nedåt rakt fram. 3:e, 6:e & 9:e katan.

Ashi-sabaki (Ashi – fot, sabaki – ‘rörelse’):
Ayumi-ashi – Vanliga gångsteg
Okuri- / Suri-ashi – “Kendosteg”. Följ underlaget med främre delen av foten. Detta för att hålla kotroll över underlaget utan att behöva ta blicken från fienden
Hiraki-ashi – sidsteg (som under naname-buri)
Fumikomi-ashi – “hoppande” attacksteg
Tsugi-ashi – man drar fram den bakre foten innan man gör fumikomi

Ma-Ai (“Avstånd i rum”):
Issoku-Itto-no-Ma-Ai – Ett steg ett hugg. Det avstånd varifrån man kan attackera med endast et steg
Nissoku-Itto-no-Ma-Ai – Två steg ett hugg. Efter ett steg framåt befinner man sig i Issoku-Itto-no-Ma-Ai. Kallas även Toma
Chikama – Avstånd varifrån man kan hugga utan attacksteg. Rekommederas ej för nybörjare

Diverse:
Tai-Sabaki – Kroppsförflyttning
Ki-Ken-Tai-Ichi – Ett högst centralt begrepp inom Kendo. Ki (“Spirit” + Kiai), Ken (Svärd), Tai (kropp) skall vara Ichi(ett). Alla de tre delarna är nödvändiga för genomförandet av en framgångsrik attack
Zanshin – “The state of alertness, both mental and physical, against the opponents counterattack” enligt All Japan Kendo Federation.

Suburi – “lufthugg”:
Jogeburi – Stora mjuka uppvärmningrörelser, även för benen
Nanameburi – Som Jogeburi men med sidosteg
Zenshin-Kotai-Men – Menhugg vid förflyttning framåt och bakåt
Zenshin-Kotai-Sayu-Men – som ovan men med hugg mot motståndarens tinningar
Haya-Suburi – (Haya: snabb) Hoppande menhugg, lyft vid bakåthopp, hugg vid framåt.

Kommandon i början och slutet av lektionen
Zei-Ritsu – “Ordnat stående” (pårad)
Chaku-Za – Sitt
Mokuso – “Meditation”
Yame – Sluta
Sensei-Ni-Rei – Buga mot instruktörer (Säg Onegaishimasu)
Otagai-Ni-Rei – Buga mot varandra (Säg Onegaishimasu)

“Kommandon”:
Hajime – Börja
Yame – Sluta
Mae – Framåt
Ushiro – Bakåt
Hidari – Vänster
Migi – Höger
Rei – Buga
Otagai-Ni – Mot varandra
Mokuso – “Meditation”
Zei-Retsu – Uppställning på rad
Sei-Za – “Korrekt sittande”
Chaku-Za – Sitt
Kotai – Skifta. Vid övningar. T.ex. byt roller eller plats

Utrustning:
Shinai – Bambusvärdet. Se även
Bokuto – Katasvärdet
Hakama – Byxor
Gi – Jacka
Bogu/Dogu – Rustning
Kote – Handskar
Men – Hjälm
Do – Harnesk
Tare – Höftskydd
Te-nugui – Huvudduk
Himo – Snöre (t.ex. Do-Himo, Men Himo)

Artigheter m.m:
Arigato Gozaimasu (presens) gozaimashita (imperfekt) – Tack så mycket
Onegaishimasu – Med er tillåtelse
Hai – Ja

Extra

Räkneord:
Ichi Ett
Ni Två
San Tre
Shi Fyra
Go Fem
Roku Sex
Shichi Sju
Hachi Åtta
Kyu Nio
Ju Tio
Uppvärmningsramsa:
Följande skriks i TAKT med fotstegen
Lead Follow
Ichi- ichi- ichi-ni Sore
Ichi- ichi- ichi-ni Sore
Cho cho cho Sore
Ichi Sore
Ni Sore
San Sore
Chi Sore
Ichi Hai
Ni Hai
San Hai
Chi Hai
Ichi ni san chi Ichi ni san chi
Ichi ni san chi Ichi ni san chi
Datotsu-Bui (Träffpunkter) :
Sho-Men Men hugg mot mitten av Men rakt uppifrån
Migi-Men Hugg mot motståndarens högra men ca 22.5° vinkel
Hidari-Men Som ovan fast vänster
Kote Höger underarm. Om motståndaren har händerna högt så hugger man även på vänster
Do Bålen, båda sidorna. Hugget skall dock fortfarande komma uppifrån
Nodo no Tsuki Stöt/stick mot halsen
Kamae (“positioner”):
Jodan-no-Kamae Hög position. Svärdet ovanför huvudet, spetsen uppåt. Antingen höger eller vänster fot fram (Migi-Jodan, Hidari-Jodan). Används i 1:a, 5:e och 8:e katan
Hasso-no-Kamae Svärdet vid höger axel, höger hand i höjd med hakan, vänster hand mitt framför kroppen, spetsen uppåt. 4:e katan.
Shudan-no-Kamae Mitten positionen.
Waki-Gamae Svärdet bakåt, nedåt åt höger. Händerna vid höger höft och spetsen gömd bakom kroppen. 4:e katan
Gedan-no-Kamae Svärdet nedåt rakt fram. 3:e, 6:e & 9:e katan.
Keiko – Träning
Kirikaeshi
 Ji-Geiko  Fri sparring mellan jämbördiga
 Kakari-geiko  Attackträning
 Uchikomi-geiko  Huggträning mot mottagare
 Jitsu-gi Sann/Verklig – Skicklighet/Kunskap.
Sparringdelen på gradering
Ashi-sabaki (Ashifot, sabaki’rörelse’):
Ayumi-ashi Vanliga gångsteg
Okuri-ashi “Kendosteg”. Följ underlaget med främre delen av foten. Detta för att hålla kotroll över underlaget utan att behöva ta blicken från fienden
Hiraki-ashi sidsteg (som under naname-buri)
Fumikomi-ashi “hoppande” attacksteg
Tsugi-ashi man drar fram den bakre foten innan man gör fumikomi
Ma-Ai (“Avstånd i rum”):
Issoku-Itto-no-Ma-Ai Ett steg ett hugg. Det avstånd varifrån man kan attackera med endast et steg
Nissoku-Itto-no-Ma-Ai Två steg ett hugg. Efter ett steg framåt befinner man sig i Issoku-Itto-no-Ma-Ai. Kallas även Toma
Chikama Avstånd varifrån man kan hugga utan attacksteg. Rekommederas ej för nybörjare
Diverse:
Tai-Sabaki Kroppsförflyttning
Ki-Ken-Tai-Ichi Ett högst centralt begrepp inom Kendo. Ki (“Spirit” + Kiai), Ken (Svärd), Tai (kropp) skall vara Ichi(ett). Alla de tre delarna är nödvändiga för genomförandet av en framgångsrik attack
Zanshin “The state of alertness, both mental and physical, against the opponents counterattack” enligt All Japan Kendo Federation.
Suburi “lufthugg”:
Jogeburi Stora mjuka uppvärmningrörelser, även för benen
Nanameburi Som Jogeburi men med sidosteg
Zenshin-Kotai-Men Menhugg vid förflyttning framåt och bakåt
Zenshin-Kotai-Sayu-Men som ovan men med hugg mot motståndarens tinningar
Haya-Suburi (Haya: snabb) Hoppande menhugg, lyft vid bakåthopp, hugg vid framåt.
“Kommandon”:
Hajime Börja
Yame Sluta
Mae Framåt
Uchiro Bakåt
Hidari Vänster
Migi Höger
Rei Buga
Otagai-Ni Mot varandra
Mokuso “Meditation”
Zei-Ritsu Stå på led
Sei-Za “Korrekt sittande”
Chaku-Za Sitt
Kotai Skifta. Vid övningar. T.ex. byt roller eller plats
Utrustning:
Shinai Bambusvärdet. Se även
Bokuto Katasvärdet
Hakama Byxor
Gi Jacka
Bogu/Dogu Rustning
Kote Handskar
Men Hjälm
Do Harnesk
Tare Höftskydd
Obi Bälte (på Tare blir det Tare-obi)
Te-nugui Huvudduk
Himo Snöre (t.ex. Do-Himo, Men Himo)
Reiho – Artigheter m.m:
Arigato Gozaimasu (presens) Tack så mycket
Arigato Gozaimashita (imperfekt) Tack så mycket
Onegaishimasu ung. Med er tillåtelse
Hai Ja

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *