Legal

Föreningen

Namn: Kibo Dojo Kendoklubb
Grundad: 2011-03-29 21:30
Bolagsform: Ideell förening
Org No: 802460-2909
Registreringsår: 2011

Styrelsen

Ordförande: Nils Björkegård info@kendoklubben.se
Kassör: Isak Rubensson pengar@kendoklubben.se
Sekretetrare: Emanuel Klasén sekreterare@kendoklubben.se

Firmateknare: Ordföranden & Kassören

Fakturaadress

Kibo Dojo Kendoklubb
C/O Klasén
Matrosbacken 10
117 67 Stockholm

Bankinformation

Bank: Nordea Sverige
Plusgiro: 679489-5
BIC: NDEASESS
IBAN: SE84 9500 0099 6042 0679 4895

Förbundstillhörigheter

Nationellt förbund: Riksidrottsförbundet (RF). Medlemsnummer : 45112
Specialförbund: Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K). Medlemsnummer: 2053
Distriktsförbund: Stockholms Idrottsförbund
Special Distriktsföbund: Stockholm/Gotlands Budo & Kampsportförbund
Underförbund: Svenska Kendoförbundet