Juniorträningsdagbok

Här lägger vi ett inlägg efter varje juniorpass som beskriver vad vi gjort och vad som är extra viktigt att komma ihåg.


 • Juniorträning HT23 har kommit igång!

  Vid dagens träning var vi 20 personer. Helt fantastiskt!

  Nedan följer några minnesanteckningar

  Säkerhet

  • När du väntar håll svärdet vid sidan med spetsen nedåt
  • Om du står i kö, var beredd på att personen framför dig kanske svingar svärdet över huvudet och att du kan få det i ansiktet.
  • Om det är folk runt omkring dig när du gör en övning, se till att de är på säker avstånd.

  Ordning

  • När tränaren säger “Stor cirkel” så skall eleverna sprida ut sig jämt i en så stor cirkel som möjligt.
  • När tränaren eller kaptenen (högst graderad av eleverna) säger “Seiretsu” (Stå på led) så skall ni ställa up er på led. Alla skall stå på en rak linje och jämt utspridda längs den linjen

  Övningar

  • Ashi-no-gamae (fotposition)
   Höger fot fram
   Tryck upp bakre hälen från golvet
   Båda fötterna pekar rakt fram
  • Ashi-sabaki
  • Nigiri-kata
  • Suburi
   Huggövningar där man inte träffar någonting.
   • Men-no-uchi-kata
    Hugg mot Men (huvudet)
    • Sankyodo (I tre setg)
    • Ikkyodo (I ett steg)
  • Men Uchikomi
   Huggövningar där man hugger på en mottagare

 • Söndag 28 maj

  Nu har flera börjat med bogu och det går åt litet tid till att få ordning på dem.

  Vi pratade om att det är förbjudet att göra Tsuki på barn då det kan skada nacken.

  Fortfarande så gäller

  • Fötterna rätt
  • Händerna rätt
  • Spetsen framåt
  • Lyft ordentligt

  Fundera på skillnaden mellan Fumikomi (stampande) och Suriashi (glidande fot). När i steget träffar svärdet sitt mål?

  Vi gjorde Uchikomi (hugg på mottagare) baserat på Kihon ichi och Kihon ni. (Men, Kote, Do, Tsuki, Kote Men.)

 • Söndag 24 mars

  Det har varit 2 veckor utan juniorkendo och det var skönt att komma igång igen. Vi var 11 personer (!) och tre tränare, superkul!

  • Taiso – Uppvärmning
  • Seiretsu! – Uppställning på rad
  • Ashisabaki – Fotarbete
  • Suburi – Att hugga utan något att träffa
   • Zenshin-men – Men-suburi framåt och steg tillbaka
   • Zenshin-kotai-men – Men-suburi både på steg framåt och bakåt.
   • “Killersuburi”
  • Kendo Kihon Waza Keiko Ho
   Detta är en övning för bokuto med 9 förutbestämta Kihon-former . Vi körde Kihon 1 ( Men, Kote, Do, Tsuki ), Kihon 2 (Kote-Men) & Kihon 3 (Harai-Men) med Shinai. Först med Suri-ashi och sedan med Fumikomiashi mot Motodachi (mottagare ) i rustning.
  • Renzoku-tsuki Stöt mot halsen med attacksteg 5 gånger i rad sedan Men-hugg förbi.
  • Renzoku-men – på flera mottagare i rad
  • Seiretsu! – Uppställning på rad
  • Seiza – Sitta på knä
  • Mokuso – Meditation
  • Rei – Hälsning (Arigato gozaimashita)

  Öva på

  • Stå rätt med fötterna och gör Okuriashi med höger fot fram.
  • Kom ihåg
   • När du gör Suriashi (glidande steg) så skall svärdet träffa när fötterna dras ihop.
   • När du gör Fumikomi (stampande steg) så skall svärdet träffa samtidigt som framfoten träffar golvet.

  Ord

  Motodachi – Mottagaren i en övning

  Onegaishimazu – Säger man vid hälsning i början av lektionen och innan en övning

 • Söndag 13 mars

  Dagboken har inte uppdaterats de senast gångerna då det bland annat varit sportlov och annars mest repetitioner.

  • Taiso – Uppvärmning
  • Seiretsu! – Uppställning på rad
  • Ashigamae – Fotposition
  • Ashisabaki – Fotarbete
  • Nigiri-kata – Hur du skall hålla svärdet
  • Chudan-no-Kamae – Mitten position
  • Suburi – Att hugga utan något att träffa
   • Zenshin-kotai-men – Men-suburi både på steg framåt och bakåt.
   • Zenshin-kotai-sayu-men – Sayu-Men (hugg mot sidan av huvudet) -suburi både på steg framåt och bakåt
   • KoteMen – Underarmen sedan huvudet
    Lyft, ta ett steg fram och hugg motståndarens högra underarm, ett steg till fram och hugg mot huvudet ta sedan två stora steg tillbaka till chudan-no-kamae.
  • Men-uchikomi – Attack mot Men med Fumikomi (Attacksteg)
  • Kote-Men-uchikomi – Attack mot Men med Fumikomi (Attacksteg)
  • Uchikomi-geiko – Flera attacker i rad där motta
   Var hela tiden i rörelse framåt. Sätt i framfoten samtidigt som träffen.
  • Zenshin-kotai-men
  • Seiretsu! – Uppställning på rad
  • Seiza – Sitta på knä
  • Mokuso – Meditation
  • Rei – Hälsning (Arigato gozaimashita)

  Öva på

  • Stå rätt med fötterna och gör Okuriashi med höger fot fram.
  • Kom ihåg
   • När du gör Suriashi (glidande steg) så skall svärdet träffa när fötterna dras ihop.
   • När du gör Fumikomi (stampande steg) så skall svärdet träffa samtidigt som framfoten träffar golvet.

  Ord

  Motodachi – Mottagaren i en övning

 • Söndag 13 februari

  Det var 10 elever på plats

  Tränare var Nisse, Peter och Styrbjörn

  • Taiso – Uppvärmning
  • Seiretsu! – Uppställning på rad
  • Ashigamae – Fotposition
  • Ashisabaki – Fotarbete
   • Okuriashi (hela tiden samma fot fram)
   • Suriashi (glidande steg)
   • Fumikomi (Stampande steg)
  • Nigiri-kata – Hur du skall hålla svärdet
  • Chudan-no-Kamae – Mitten position
  • Suburi – Att hugga utan något att träffa
   • 20 stycken Zenshin-kotai-men – Men-suburi både på steg framåt och bakåt.
   • 20 stycken Zenshin-kotai-sayu-men – Sayu-Men (hugg mot sidan av huvudet) -suburi både på steg framåt och bakåt
   • KoteMen – Underarmen sedan huvudet
    Lyft, ta ett steg fram och hugg motståndarens högra underarm, ett steg till fram och hugg mot huvudet ta sedan två stora steg tillbaka till chudan-no-kamae.
  • Men-uchikomi – Attack mot Men med Fumikomi (Attacksteg)
  • Kote-Men-uchikomi – Attack mot Men med Fumikomi (Attacksteg)
  • Renzoku-Men-Uchikomi – Flera men attacker i rad på 10 mottagare.
   Var hela tiden i rörelse framåt. Sätt i framfoten samtidigt som träffen.
  • 40 Zenshi-kotai-men
  • Seiretsu! – Uppställning på rad
  • Seiza – Sitta på knä
  • Mokuso – Meditation
  • Rei – Hälsning (Arigato gozaimashita)

  Öva på

  • Stå rätt med fötterna och gör Okuriashi med höger fot fram.
  • Komihåg
   • När du gör Suriashi (glidande steg) så skall svärdet träffa när fötterna dras ihop.
   • När du gör Fumikomi (stampande steg) så skall värdet träffa samtidigt som stampet.
 • Söndag 6 februari

  Vi var ett bra gäng på 9 personer. Kul!

  Tränare var Nisse, Styrbjörn och Benedikt

  • Taiso – Uppvärmning
  • Seiretsu! – Uppställning på rad
  • Ashigamae – Fotposition
  • Ashisabaki – Fotarbete
   • Okuriashi
   • Suriashi
  • Nigiri-kata – Hur du skall hålla svärdet
  • Chudan-no-Kamae – Mitten position
  • Suburi – Att hugga utan något att träffa
   Fyra olika hugg uppdelade i tre steg, Sankyo-do (lyft, hugg, steg tillbaka på tränarens räkning) och Ikkyo-do (hela rörelsen i direkt följd).
   Vid alla dessa hugg börjar vi i Chudan-no-kamae och lyfter rakt upp.
   • Men – Huvudet
    Lyft, ta ett steg fram och hugg Men (huvudet), ta ett steg tillbaka till chudan-no-kamae.
   • Kote – Underarmen
    Lyft, ta ett steg fram och hugg motståndarens högra underarm, ta ett steg tillbaka till chudan-no-kamae.
   • Do – Sidan av kroppen, (i detta fall höger sida Migi-do.)
    Lyft, ta ett steg fram och hugg diagonalt/snett mot den högra sidan av motståndarens kropp, ta ett steg tillbaka till chudan-no-kamae.
   • Tsuki – Stöt mot halsen (Nodo-no-tsuki)
    Ta ett steg fram och stick mot halsen, dra ut svärdet, ta ett steg tillbaka till chudan-no-kamae
  • Men-uchi – Hugg mot men med Suriashi (Glidande steg)
   Styrbjörn och Benedikt var mottagare
  • Men-uchikomi – Attack mot Men med Fumikomi (Attacksteg)
  • 20 stycken Zenshin-kotai-men – Men-suburi både på steg framåt och bakåt.
  • Seiretsu! – Uppställning på rad
  • Seiza – Sitta på knä
  • Mokuso – Meditation
  • Rei – Hälsning (Arigato gozaimashita)

  Öva på

  • Stå rätt med fötterna och gör Okuriashi med höger fot fram.
  • Komihåg
   • När du gör Suriashi (glidande steg) så skall svärdet träffa när fötterna dras ihop.
   • När du gör Fumikomi (stampande steg) så skall värdet träffa samtidigt som stampet.
 • Söndag 30 januari

  Ett antal sjukanmälda även denna vecka men vi var 5 kendoka på plats.

  Tränare var Nisse & Peter

  • Taiso – Uppvärmning
  • Seiretsu! – Uppställning på rad
  • Ashigamae – Fotposition
  • Ashisabaki – Fotarbete
   • Okuriashi
   • Suriashi
   • Fumikomi
    Att trampa hårt med framfoten
  • Nigiri-kata – Hur du skall hålla svärdet
  • Tenouchi – Hur man får en bra träff.
   Träffa med rätt handgrepp och stanna hugget precis i träffen
  • Chudan-no-Kamae – Mitten position
  • Suburi – Att hugga utan något att träffa
   • Jogeburi
   • Senshin kotai men
  • Men-uchi – Hugg mot men med Suriashi (Glidande steg)
   Nisse och Peter var mottagare i rustning.
  • Men-uchikomi – Attack mot Men med Fumikomi (Attacksteg)
   • Börja i chudan-no-kamae
   • Gör kiai “Yaaaah!”
   • Mottagaren flyttar spetsen
   • Lyft shinaien över ditt huvud
   • Ta ett långt kliv in och hugg mot men.
    Framfoten skall träffa golvet samtidigt som svärdet träffar målet och du gör kiai “Men!”.
    Dett är Ki-Ken-Tai-Ichi
   • Fortsätt rakt fram med Okuriashi fram efter träffen (Mottagaren flyttar på sig)
  • Seiretsu! – Uppställning på rad
  • Seiza – Sitta på knä
  • Mokuso – Meditation
  • Rei – Hälsning (Arigato gozaimashita)

  Öva på

  • Stå rätt med fötterna och gör Okuriashi med höger fot fram.
  • Ki-Ken-Tai-Ichi
   Stamp med framfoten, Klapp med händerna och Kiai “Men!” skall alla vara samtidigt.
  • Uppvärmningsramsan
 • Söndag 23 januari

  Det var en del sjukanmälningar men trots det så var vi 8 kendoka på plats.

  Tränare: Nisse. Medhjälpare i rustning var Max & Torgil.

  Två personer fick börja med rustning för första gången idag!

  • Taiso – Uppvärmning
  • Seiretsu! – Uppställning på rad
   Den som har högst grad blir dojokapten för dagen och sköter kommandon vid uppställning. Ropa dessa högt och tydligt.
   • Chakuza! (Sitt ner i Seiza)
   • Mokuso! (Meditera)
   • Yame! (Stop)
   • Sensei ni rei! (Buga mot instruktörerna)
   • Otagai ni rei! (Alla bugar mot alla)
  • Ashigamae – Fotposition
  • Ashisabaki – Fotarbete
   • Okuriashi
   • Suriashi
  • Nigiri-kata – Hur du skall hålla svärdet
  • Chudan-no-Kamae – Mitten position
  • Suburi – Att hugga utan något att träffa
   • Jogeburi
   • Senshin kotai men
   • Kote-men
   • Kote-men-do
  • Men-uchikomi – Attack mot Men
   Max var mottagare i rustning
   • Börja i chudan-no-kamae
   • Gör kiai “Yaaaah!”
   • Mottagaren flyttar spetsen
   • Lyft shinaien över ditt huvud
   • Ta ett långt kliv in och hugg mot men.
    Framfoten skall träffa golvet samtidigt som svärdet träffar målet och du gör kiai “Men!”.
    Dett är Ki-Ken-Tai-Ichi
   • Fortsätt rakt med Okuriashi fram efter träffen (Mottagaren flyttar på sig)
  • Seiretsu! – Uppställning på rad
  • Seiza – Sitta på knä
  • Mokuso – Meditation
  • Rei – Hälsning (Arigato gozaimashita)

  Öva på

 • Söndag 16 Januari

  Detta var det första Söndagspasset, det var superhärligt att komma igång och vi är mycket nöjda med allas insats. Det var 9 juniorer på plats.

  Denna första dagbokspost blir väldigt lång men mycket av det repeterar vi varje gång så de blir förhoppningsvis korftare framöver.

  Tränare var: Nisse, Styrbjörn & Peter. Medhjälpare i rustning var Max & Torgil.

  • Reigi – Etikett/Hur man beter sig.
   • Buga när du går in i eller ut ur lokalen.
    Hälarna ihop och händerna vid sidan.
   • Man får bara dricka vatten på vattenpauserna men om det är kris så går det bra att fråga tränaren.
  • Taiso – Uppvärmnig
   Vi började med standarduppvärmning där vi sprang på led till ramsan och sedan gymnastik där tränaren räknade “Ichi, Ni“, ni svarade “San, Shi“, Tränaren “Go, Roku“, ni “Shichi, Hachi
  • Seiretsu! – Uppställning på rad
   Eleverna ställer upp på ett rakt led i ordnade efter grad.
   Håll svärdet i vänster hand med Tsurau – snöret nedåt.
  • Seiza – Sitta på knä
   Dojo-kaptenen ropar “Chakuza!” som betyder sitt ner.
   Gör så här:
   • Sätt vänster knä bredvid höger fot och behåll tårna i golvet
   • Sätt ner höger knä bredvid det vänstra
   • Sträck fötterna och sitt ner på hälarna
   • Läg svärdets spets mot golvet sedan Tsuba
  • Mokuso – Meditation
   • Dojo-kaptenen ropar “Mokusou!”
   • Lägg vänster hand i höger
   • Tumspetsarna skall mötas
   • Vila händerna mot låren och ha runda armar
   • Slut ögonen till hälften och sitt rakt i ryggen
   • Andas ut långsamt
  • Rei
   Sittande bugning. Fingrarna ihop och pekfingerspetsarna mot varandra på golvet, buga, sitt up igen och lägg händerna på låren.
   När man bugar i början av något så säger man “Onegaishimasu”.
   • “Sensei ni Rei!” Buga mot lärarna och säg “Onegaishimasu”
   • “Otagai-ni-rei” Buga mot varandra och säg “Onegaishimasu”
  • Ashigamae – Fotposition
   Det är viktigt att ha fötterna på rätt sätt från början, höger fot fram och vänster bak med den bakre hälen i luften. Kom ihåg attt det skall vara litet “studs” i bakbenet.
  • Ashisabaki – Fotarbete
   • Okuriashi – Flytta sig utan att korsa fötterna “isär-ihop”.
    • fram/bak, höger/vänster
    • Renzoku – flera i följd fram och tillbaka över hallen.
   • Suriashi – Att glida med fötterna mot golvet.
  • Kamae-kata – Hur du skall dra svärdet till Chudan no kamae
   • Håll svärdet i vänster hand med Tsuru – snöret – mot golvet.
   • Lyft svärde så att du har vänster hand i höjd med höften.
   • Greppa svärdet med höger hand från sidan nära tsuba.
   • Släpp den vänstra handen och för svärdet i en båge uppåt tills du har spetsen framåt.
   • Greppa med vänster hand vid handtagets ände.
  • Nigiri-kata – Hur du skall hålla svärdet
   Vänster hand med ett fast grepp vid änden av handtaget med handleden ovanpå. Höger hand litet mjukare och litet mera snett.
  • Chudan-no-Kamae – Mitten position
   Svärdet skall gå från mittlinjen av din egen kropp och sikta mot halsen på motståndaren.
   Det skall finnas litet utrymme mellan svärdet och din kropp så att du kan röra svärdet framåt/bakåt, höger/vänster och upp/ner.
   Armarna skall vara litet runda och så avslappnade som möjligt.
  • Joge Buri – Svinga svärdet i en stor rörelse (Jo=hög, Ge=låg) med Okuriashi steg fram och bak.
  • Zenshin Kotai Men – Hugg mot Men (huvudet) med steg fram och bak.
   Liknar Joge buri men är hugg mot huvudet.
   Tänk på att nå lång fram med träffen och att hugga lagom hårt/djupt.
  • Tenouchi – hur man får en rätt kraft i träffen.
   Vi testade att hugga mot de röda korvarna.
   Styrbjörn och Peter höll upp 2 shinaier och Nisse visade att man bara skall träffa den översta.
  • Ki-Ken-Tai-Ichi -Skrik, Svärd och kropp skall vara ett.
   Hugg mot röda korvarna med Fumikomi (stampa med foten) där träff, stamp och skrik skall vara samtidigt.
  • Men Uchikomi
   Men-hugg på mottagare i rustning. Så här gjorde vi
   • Skrik “Yaaaaah!”
   • Mottagaren flyttar på spetsen
   • Du lyfter svärdet över huvudet
   • Hugg Men och träffa samtidigt som du sätter ner höger fot och skriker “Men!”
   • Fortsätt rakt fram förbi med Okuriashi
  • 20 stycken Zenshin Kotai Men
   Avslutningsvis Men-hugg med förflyttning fram/bak
  • Seiretsu!
  • Seiza
  • Rei
   När man bugar i slutet av något så säger man “Arigato gozaimashita”

  Öva på

  Att stå rätt med fötterna och Okuriashi (gå utan att korsa fötterna)