Gradering VT16

Nästa gradering på Kibo Dojo är nu planerad att hållas den 30 Maj (näst sista veckan på terminen).

Comments are closed.