Gradering

I Sverige så får klubbarna själva arrangera Kyu-graderingar emedan Dan-graderingar sköts på nationell nivå.

Regler för hur graderingar skall genomföras och för hur grader delas ut styrs av Svenska Kendoförbundet och dess moderförbund (EKF & FIK)

Kibo Dojo arrangerar en gradering per termin, oftast i samband med avslutningen.

Grad Åldersgräns Tid sedan senaste gradering Registrering Ämnen
6 kyu Under 9 år 3 mån 20 kr Suburi: Jogeburi, Zenshin-Men, Zenshin-Kotai-Men
Kihon Kata: 1-4
Uchi komi utan rustning: Men, Kote, Do, Kote-Men, Kote-Do
Kiri kaeshi med Suri-ashi på Motodachi i rustning
5 kyu Under 10 år  – : –  – : –  – : –
4 kyu Minst 10 år  – : – 165 kr  – : –
3 kyu Minst 10år  – : –  – : – Suburi: Jogeburi, Zenshin-Men, Zenshin-Kotai-Men
Kihon Kata: 5-9
Uchi komi (Stora): Men, Kote, Do, Kote-men * 2, Kote-men renzoku * 2, Men renzoku * 2
Kirikaeshi med Suri-ashi, både Motodachi och Kakarite
Observera att du fr o m denna gradering bör börja med Bogu
2 kyu Minst år  – : –  – : – Kirikaeshi: med fumikomi
Uchikomi: Men, Kote-men, Renzoku-Men, Renzoku Kote-Men, Jitsugi
Observera att det fr o m denna gradering krävs Bogu
1 kyu Minst 12 år  – : –  – : – Kirikaeshi, Jitsugi, Nippon Kendo Kata (Tachi 1-3)
1 dan Minst 13 år  – : – * Kirikaeshi, Jitsugi, Nippon Kendo Kata (Tachi 1-5)
2 dan 1 år efter 1 dan * Kirikaeshi, Jitsugi, Nippon Kendo Kata (Tachi 1-7)
3 dan 2 år efter 2 dan * Kirikaeshi, Jitsugi, Nippon Kendo Kata (Tachi 1-7, Kodachi 1-3)
4 dan  3 år efter 3 dan * Kirikaeshi, Jitsugi, Nippon Kendo Kata (Tachi 1-7, Kodachi 1-3)

* Se http://www.kendoforbundet.se

Anmälan, betalning etc

  • Föranmälan kan krävas kontrollera med din tränare.
  • Om den sökande blir godkänd så sker betalning av Registrering till klubbens postgiro se http://kendoklubben.se/betala/