Juni 2012 – Årsmöte

2012-06-11

(Ordförande) – Nils Björkegård

(Sekreterare) – Isak Rubensson

(Kassör) – Stuart Bäck

Medlemmar: 18