Mars 2015 – Årsmöte

2015-03-02

(Ordförande) – Nils Björkegård

(Sekreterare) – Henrik Strömbom

(Kassör) – Isak Rubensson

Medlemmar: 51