Archive | Nyheter RSS feed for this section

Svenska Budo & Kampsportsförbundet byter försäkringsbolag

Svedea ny samarbetspartner Från och med 1 januari 2020 tar Svedea över medlemsförsäkringen från tidigare försäkringsgivare Folksam. Detta efter att en upphandling av försäkringarna har skett av Söderberg & Partners för att få så breda villkor och konkurrenskraftiga årspremier som möjligt. Det betyder att skador som inträffar efter 2020-01-01 ska anmälas till Svedea. Skadeanmälan kommer […]

Vårteminen 2020

Vi utgår ifrån att Globala Gymnasiet kommer att få ordning på vattenläckaget innan nästar termin och att vi därmed kan starta träningen enligt plan. Nybörjare En kallelse kommer att skickas (senast vecka 1) till alla som fyllt i intresseanmälan på denna sida http://www.kendoklubben.se/nyborjare (Om du inte gjort det ännu så gör det nu). Veteraner Betala […]

Updated – Inställda träningar

Vi har fått tag i en ersättningslokal där vi kan hålla gradering och avslutningsträning. <English>The examination and last training is moved to another location Se denna post för info/See this post for info Denna post uppdateras så se till att följa utvecklingen här. From: bokningen.idrott@stockholm.se <bokningen.idrott@stockholm.se> Sent: den 18 december 2019 10:30 Subject: Spegelsalen i […]

Avslutning och gradering HT19

Den 19 december är höstterminens sista träning. Detta innebär gradering och någon form av festlighet. Se till detta inlägg för uppdateringar. Ny lokal / New Location Vi kommer att vara i Högalidsskolans övre gymnastiksal. Vi samlas på skolgården klockan 18.00. We’ll meet at the school yard at 18.00