Mars 2013 – Årsmöte

2013-03-25

(Ordförande) – Nils Björkegård

(Sekreterare) – Stuart Bäck

(Kassör) – Isak Rubensson

Medlemmar: 26