Härmed kallas samtliga medlemmar av Kibo Dojo Kendoklubb till årsmöte 2020.

Årsmötet kommer att hållas kl. 20:00 torsdagen den 5e Mars 2020 på restaurang Platini i närheten av Zinkensdamms tunnelbana.

Förslag på motioner till årsmötet kan skickas till sekreterare@kendoklubben.se senast 1 vecka innan årsmötet. (dvs. senast 27e Februari).

Årsmötet kommer ha en ordinarie dagorning för Kibo Dojos årsmöten, samt att styrelsen har ett par mindre förslag på ändring av stadgar för att modernisera och göra dem mer inkluderande.

Av logistiska skäl kommer träningen avslutas lite tidigare än vanligt för att alla ska ha tid att vara på plats till 20:00.

mvh

Styrelsen