Avslutning VT19 med grillfest och finbesök, 10 juni

Vi kommer att kombinera terminsavslutningen med besöket av 12 japanska senseier den 10 juni. http://kendoklubben.se/2019/03/12-senseier-fran-japan-besoker-stockholm-i-juni/ Detta innebär att alla Kibojaner skall ta sig till Konradsbergshallen för träning. Våra vänner på FSKA är självklart välkomna att haka på både träning och festiviteterna. Om vädret och omständigheterna tillåter så ordnar vi med korvgrillning efteråt. Rikta alla frågor […]

Extra årsmöte

Föreningens medlemmar kallas härmed till extra årsmöte enligt nedan Plats Pizzeria Platini Datum Mån 6 Maj Tid ca 20:30 (efter träningen) Dagordning Mötets öppnande Fastställande av röstlängden Fråga om Mötes behöriga utlysande Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret (2018) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret (2018) Fråga om ansvarsfrihet […]

12 senseier från Japan besöker Stockholm i Juni

Detta måste vara kendovärldens svar på El Niño. Ett, tu, tre så konvergerar saker på ett sätt som ger tillfälliga och oväntat kraftiga händelser. I detta fall så är det dock åt det positiva hållet då inte mindre är 12 höggraderade senseier besöker Stockholm. Delegationen Masahito Yumura, Kendo Hanshi, 8 dan Koetsu Sone, Kendo Kyoshi, 8 […]

Utmaning: Spring Midnattsloppet, 17 aug 2019, för Kibo Dojo i full Kendorustning!

Det är dags att skaka liv i klubbtraditionen att springa Midnattsloppet  (10km) i full bogu. På årsmötet antog en grupp entusiaster utmaningen. Nu vill vi ha fler klubbkamrater med oss, så väl i loppet som längs banan. Anmäl er på:  midnattsloppet.com/anmälan Ange klubb: “Kibo Dojo” Startgrupp: “Maskerad 3” (idag 130 platser kvar). Kostnad 450 kr […]