6 & 5 Kyu: 20 kr
Övriga Kyu-grader : 180 kr

Se https://www.kendoklubben.se/betala för kontonummer etc