På torsdag denna vecka (16/1) klockan 07.00-08.00 testar vi morgonträning.

Såhär såg det ut

Målgruppen är Bogu-aktiva med god Keiko-vana och föranmälan krävs.