Svenska Budo & Kampsportsförbundet byter försäkringsbolag

Svedea ny samarbetspartner

Från och med 1 januari 2020 tar Svedea över medlemsförsäkringen från tidigare försäkringsgivare Folksam. Detta efter att en upphandling av försäkringarna har skett av Söderberg & Partners för att få så breda villkor och konkurrenskraftiga årspremier som möjligt.

Det betyder att skador som inträffar efter 2020-01-01 ska anmälas till Svedea. Skadeanmälan kommer att kunna göras direkt på www.svedea.se under fliken ”Övriga” alternativt på telefon 0771-160 161. Berätta vad som har hänt, vilken förening som du tillhör och vilket idrott du har utövat vid skadetillfället.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *